een golfslag is eeuwigdurend.
Zo mag ook de herinnering aan een dierbare zijn.
Een herinnering blijft leven wanneer op een goede,
passende wijze afscheid is genomen.

Goed afscheid nemen kan maar één keer.

Ik begeleid u daar graag bij.

Gijs van Wijgerden
De Uitvaartverzorger

De beweging

van water,

Voor de uitvaart

Na een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Er is verdriet. Als uitvaartverzorger help ik u bij het maken van keuzes en neem ik zorgen uit handen.

Tijdens de uitvaart

Op de dag van de begrafenis of crematie komen afscheid nemen en herinneringen op de meest persoonlijke manier samen. Mijn taak is het ervoor te zorgen dat op deze dag alles verloopt zoals u dat heeft gewenst.

Na de uitvaart

Verlies is ingrijpend en betekent altijd een verandering. Na de uitvaart kunnen er verschillende vragen ontstaan bij nabestaanden.

"Het is belangrijk dat u op de juiste manier afscheid kunt nemen,
op een wijze die bij u en uw dierbare past. Met aandacht voor uw wensen zorgen we samen voor een persoonlijk en passend afscheid”.

Condoleanceregister